Woda wodociągowa

W ostatnim półwieczu nastąpił skokowy wzrost chemizacji naszego życia. Ogromne ilości zanieczyszczonych ścieków (przemysł, rolnictwo, dom) wydalanych jest do wód powierzchniowych. W Polsce jedynie 2% wszystkich wód gruntowych można przypisać do I klasy - czyli takich, które nadają się do zaopatrywania ludności w wodę pitną. Natomiast 60% wód traktowane sa jako wody pozaklasowe, czyli nie odpowiadające żadnym (nawet polskim) normom.

W związku z tymi faktami zdajemy sobie sprawę jak trudnym zadaniem jest dostarczenie dobrej jakości wody pitnej dla ludności. Wszystkie zakłady wodociągowe pracują na takich samych zasadach i według tego samego schematu przygotowania wody tj: sedymentacja, koagulacja, filtry mechaniczne oraz dezynfekcja. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu chloru. Trującego gazu, używanego w czasie wojny jako gaz bojowy, który w odpowiednio małych dawkach ma zabijać bakterie a jednocześnie nie szkodzić człowiekowi.

Obecnie zakłady wodociągowe mają za zadanie dezynfekować wodę aby nie narażać nas na choroby i epidemie powodowane bakteriami i wirusami. Nigdy nie były przewidziane do usuwania z niej rozpuszczonych związków chemicznych. Związki te , często toksyczne i rakotwórcze, przechodzą w 100% przez wszystkie etapy oczyszczania wody w tych zakładach.