Wody mineralne

Wody mineralne - od początku wynalezienia wód mineralnych (ok. 100 lat temu) decydującym kryterium o przyznaniu atestu była odpowiednia zawartość składników mineralnych w jednym litrze wody, około 1000mg, oraz jej nieskazitelna czystość. Na początku 1990 roku tylko 28 ujęć w Polsce spełniało to kryterium.

W 1990 roku wprowadzono nową normę, która obniżyła próg wymagany do przyznania atestu do 200mg na 1 litr, co znacznie powiększyło ilość ujęć "wody mineralnej" w kraju. Ta sama norma zezwoliła również na obecność w "wodach mineralnych" substancji szkodliwych dla zdrowia. W 1997 roku pojawiała się nowa dyrektywa - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lipca 1997 r. Wprowadza ona podział wody mineralnej na kategorie: wysokomineralizowaną, średniomineralizowaną i niskomineralizowaną. Wprowadzono jednocześnie listę związków chorobotwórczych, których obecność w "wodach mineralnych" jest dozwolona. Poniżej przedstawiamy tabelę porównującą ilość substancji dopuszczalnych w "wodach mineralnych" i wodach pitnych (kranówkach).

PIERWIASTEK/ZWIĄZEK
CHEMICZNY

WODA PITNA
(mg/l) *

WODA MINERALNA
(mg/l) **

ANTYMON
ARSEN
CYJANKI
CYNK
CHROM
GLIN
KADM
OŁÓW
RTĘĆ
DDT
BENZO(A)PIREN
Suma WWA

0,005
0,01
0,05
3,00
0,05
0,2
0,003
0,05
0,001

10 ng/l
100 ng/l

0,005
0,01
0,01
1,00
0,01
0,1
0,003
0,01
0,001
0,0002
10 ng/l
100 ng/l

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1718)

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 1997 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 544)

Powyższa tabela pokazuje, że wszystkie związki trujące z rzek, obecne w naszej wodzie kranowej, mogą występować również w "wodach mineralnych". Doszliśmy do etapu kiedy "woda mineralna" ze sklepu jest prawie tą samą wodą która płynie z kranu.

W ostatnich kilku latach w Polsce zarejestrowano ponad 500 nowych "wód mineralnych"

I teraz pytanie do Ciebie - Czy w dalszym ciągu smakuje Ci woda z plastikowej butelki?

Informacje zgodne z danymi Stowarzyszenia Czysta Woda. Po więcej szczegółowych informacji przejdź na stronę stowarzyszenia.